શૈક્ષણિક સામગ્રી..


ગુજરાતી


ભાષા ગૌરવ (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

ભાષા વિવેક (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

ગુજરાતી ભાષાસૌંદર્ય (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

રૂઢિપ્રયોગ અને કહેવત સંગ્રહ (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

વ્યવહારોપયોગી ગુજરાતી - ગુજરાતી શબ્દકોશ (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

ગુજરાતી - અંગ્રેજી વહીવટી શબ્દકોશ (ઈ-બુક, ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત)

ચરોતરમાં બોલાતી કહેવતોનો સંગ્રહ : સંકલન - ચતુર પટેલ (ઈ-બુક)

જોડણીના નિયમો : સાર્થ જોડણીકોશ મુજબ 

વ્યાકરણ પરિચય 

રૂઢિપ્રયોગ : ધોરણ - ૬ થી ૮, પ્રથમ સત્ર 

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ : ધોરણ  - ૬ થી ૮, પ્રથમ સત્ર 

સમાનાર્થી શબ્દો : ધોરણ -  ૮, પ્રથમ સત્ર 

જોડણી : ધોરણ - ૭, પ્રથમ સત્ર 

નિપાત : વ્યાકરણ 

સંજ્ઞા : વ્યાકરણ 

વિરામચિહ્નો : વ્યાકરણ 

વાક્યના પ્રકાર : વ્યાકરણ 

અલંકાર : વ્યાકરણ (સ્લાઈડ શો)    

દ્વિરુક્ત અને રવાનુકારી શબ્દપ્રયોગ  

સાહિત્યકારોની જન્મ, મૃત્યુતારીખ અને જન્મસ્થળ 

સાહિત્યિક રમતો 

સાહિત્યકારો વિવેચકોની નજરે 

સાહિત્યકારોનાં ઉપનામ 

ગુજરાતી કક્કો : ચિત્ર સાથે 

ગુજરાતી કક્કો : ફ્લેશકાર્ડ 

ગુજરાતી કક્કો : ફ્લેશકાર્ડ (એક પેજમાં મોટા બે અક્ષર)

ગુજરાતી કક્કો અને શબ્દો : ફ્લેશકાર્ડ 

સાતવારના નામ : ફ્લેશકાર્ડ 

ગુજરાતી મહિનાના નામ ;ફ્લેશકાર્ડ 

અંગ્રેજી મહિનાના નામ ગુજરાતીમાં : ફ્લેશકાર્ડ 

એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૬, દ્વિતીય સત્ર

પાઠ-૧૦ આલાલીલા વાંસળિયા 
પાઠ-૧૧ એક જાદુઈ પત્રની વાર્તા 
પાઠ-૧૨ રાવણનું મિથ્યાભિમાન 
પાઠ-૧૩ સાગરકાંઠાનો પ્રવાસ 
પાઠ-૧૪ સારા અક્ષર 
પાઠ-૧૫ ગુજરાત મોરી મોરી રે 
પાઠ-૧૬ માતૃહૃદય 
પાઠ-૧૭ સુગંધ કચ્છની 
પાઠ-૧૮ સુભાષિત 
ગુજરાતી સાહિત્ય ને લગતા 

૨૫ MCQ જવાબ સાથે ડાઉનલોડ  ઉપયોગી ફોન્ટ       
                                                                

ધોરણ -૭ પ્રથમ સત્ર 
1.બે મહા રાજ્યો 
.2.પૃથ્વી ફરે છે.
  ૩.સરકાર  
૪.રાજપૂત યુગ 

ધોરણ -૮  પ્રથમ સત્ર 
1.અંગ્રેજો નું ભારત માં આગમન
2..આપની આસપાસ 
૩.ભારત નું બંધારણ
ધોરણ -૮ chep-6 ppt
ધો.૮ ગાંધીજી ના માર્ગ -2  અન્ય :-
રાષ્ટ્રપતિ પરિચય 
શિક્ષણ પ્રક્રિયા 
નળાકાર નું ક્ષેત્રફળ
પ્રકાશ અને ધ્વની 
પ્રાકુતિક આપત્તિ 
ભારત નકશા પુરની સ્લાઈડ શો  

ધો.૮ વેપારી શાસક કેવી રીતે બન્યા ?૪           updet-23/08/2013

ધોરણ-૭ એકમ-૬ મુઘલ શાસન પાવર પોઈન્ટ સ્લાઈડ 
ધોરણ-૮ સામાજીક વિજ્ઞાન-એકમ-૫ ભારત ના ક્રાંતિવીરો સ્લાઈડ શો  
  1. દરિયાકિનારાની જમીનનું ધોવાણ (સ્લાઈડ શો) 
  2. વાતાવરણમાં થતાં ફેરફાર જીવસૃષ્ટિ પર કઈ રીતે અસર કરે છે ?
  3. ધરતીકંપ (સ્લાઈડ શો)
  4. પૃથ્વીની સંરચના – પૃથ્વીના આવરણો (સ્લાઈડ શો)
  5. જંગલની જીવસૃષ્ટિ (સ્લાઈડ શો)
  6. ગુજરાત (સ્લાઈડ શો)
  7. ભારત (સ્લાઈડ શો)
  8. ભારતનું રાજકારણ (સ્લાઈડ શો)
  9. ભૂમિ સ્વરૂપો (સ્લાઈડ શો)
  10. મહાત્મા ગાંધી : જીવન અને સ્વતંત્રતા ચળવળ (સ્લાઈડ શો)
  11. પ્રાચીન ભારતની સંસ્કૃતિ : હડપ્પા, મોહેન્જો દડો (સ્લાઈડ શો)
  12. મહાસાગર (સ્લાઈડ શો)
  13. અંગ્રેજોનું ભારતમાં આગમન (સ્લાઈડ શો)
  14. ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના (સ્લાઈડ શો)
  15. બિરસા મુંડા (સ્લાઈડ શો)
  16. એકલવ્ય (સ્લાઈડ શો)
  17. ગણિત 


  18. પૂર્ણાંક સંખ્યાનો રસપ્રદ અભ્યાસ (સ્લાઈડ શો)
  19. ખૂણાઓની જોડ (સ્લાઈડ શો)
  20. બેંકિંગ (સ્લાઈડ શો)
  21. બેંક (સ્લાઈડ શો)
  22. ક્ષમતા અને કદ (સ્લાઈડ શો)
  23. દશાંશ પદ્ધતિ (સ્લાઈડ શો)
  24. આધાર અને ઘાત (સ્લાઈડ શો)
  25. ઘાત અને ઘાતાંક (સ્લાઈડ શો)
  26. અપૂર્ણાંક પદ્ધતિથી ભાગાકાર (સ્લાઈડ શો)
  27. અપૂર્ણાંક સંખ્યાની સમજ (સ્લાઈડ શો)
  28. પૂર્ણાંક સંખ્યાની સમજ (સ્લાઈડ શો)
  29. ટકા (સ્લાઈડ શો)
  30. અપૂર્ણાંકને દશાંશમાં અને દશાંશને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવા (સ્લાઈડ શો)
  31. વર્ગ અને વર્ગમૂળ (સ્લાઈડ શો)
  32. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા અને વર્ગમૂળ (સ્લાઈડ શો)
  33. નળાકારની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ (સ્લાઈડ શો)
  34. ત્રિકોણ (સ્લાઈડ શો)
  35. નળાકારનું કદ (સ્લાઈડ શો)

   

  માસવાઇઝ પોસ્ટ